facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Faktoring
Masz pytania? Podaj dane - oddzownimy
Imię i nazwisko
Telefon
wyślij
Faktoring

Faktoring jest nowoczesną formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich. Dzięki faktoringowi obroty Twojej firmy mogą wzrosnąć bez angażowania własnych środków finansowych. Korzystając z faktoringu, Twoja firma ma dostęp do gotówki przed nadejściem terminu płatności faktur, a ponadto może też uniezależnić się od ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty odbiorcy. Korzyści dla Twojej firmy:

  • Szybka zapłata za fakturę terminową i poprawa płynności finansowej firmy,
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wydłużenie odbiorcom terminów płatności,
  • Terminowość regulowania należności przez odbiorców,
  • Zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych,
  • Możliwość uzyskania korzystnych rabatów u dostawców,
  • Redukcja ryzyka,
  • Zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą obsługą należności,
  • Wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych.

 

Partnerzy: