facebook google-plus telefon

+48 22 120 13 01

+48 801 02 30 21

Polityka Prywatności Sales Group Sp. z o.o.
Masz pytania? Podaj dane - oddzownimy
Imię i nazwisko
Telefon
wyślij
Polityka Prywatności Sales Group Sp. z o.o.

Sales Group Sp. z o.o. (dalej Sales Group) z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363275, posługująca się numerem NIP 701-025-15-23, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem danych osobowych pudostępnianych w formularzach kontraktowych zamieszczonych w serwisach internetowych Sales Group.

Dane te będą przetwarzane przez Sales Group w celach określonych w treści zgody zamieszczonej przy formularzu kontaktowym, w szczególności w celu przygotowania i zawarcia z Panem/Panią umowy lub podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Sales Group.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Sales Group wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Sales Group informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz żądania ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Sales Group albo zawarcia umowy ze Spółką.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym:

sg.komunikacja@salesgroup-pl.com

 

Partnerzy: